Anders vardagsrum_pp CEPb.jpg
 

Vem står bakom kameran?

Grovt sett kan man säga att det finns två olika typer av fotografi: konstnärligt och dokumenterande. Mitt fotograferande tillhör den konstnärliga kategorin. Det beror nog på att jag egentligen är mer musiker än fotograf, eftersom det är musik som jag hållit på med hela mitt yrkesverksamma liv och långt dessförinnan också. Och många konstnärliga uttryck ligger nära varandra. Musik och olika visuella uttryck är exempel på det. Ju mer jag lär mig om fotografering desto fler likheter ser jag med musicerande. Bägge handlar om att gestalta en konstnärlig vision. Det börjar alltid med visionen. Därefter kommer de medel man har till förfogande, som kan vara både av teknisk och mental natur, t.ex. utrustning och kunskap. Man får då ett resultat som behöver stämmas av mot visionen. Blev det som jag tänkt mig? Om inte, vad behöver jag då ändra för att nå dit jag vill?

Utrustning går att köpa, men kunskap måste man jobba sig till. Dels genom att öva på egen hand, men också genom att ta del av andras erfarenheter. Mina kunskaper inom foto har jag dels fått från en formell utbildning på Michigan State University och dels genom deltagande i workshops, men också tack vare ett ständigt informellt lärande genom diskussioner med andra fotografer och genom att ta del av det enorma kunskapsutbud som finns i böcker och på Internet. Och det roliga är: man blir aldrig fullärd!

Jag finns i Örebro, och vill du komma i kontakt med mig för bokning eller förfrågningar går du in på kontaktsidan i menyn ovan, eller så klickar du på den lilla brevsymbolen nederst på sidan. Och titta gärna in på min Instagramsida, och följ om du gillar. Klicka på Instagramsymbolen bredvid brevsymbolen så kommer du dit.